مرصاد

توهین به اشخاص ، مقام معظم رهبری و شهدا و خانواده های شهدا ممنوع

مرصاد

توهین به اشخاص ، مقام معظم رهبری و شهدا و خانواده های شهدا ممنوع

مرصاد

درباره پایگاه

نه فقط بنده به ذات ازلی می نازد ناشر حکم ولایت به ولی می نازد

گر بنازد به علی، شیعه ندارد عجبی عجب اینجاست خدا هم به علی می نازد

فرزنــدان ابــرهه، از نـسل یــهودا، نشــسته بــر ارابــه‌هــای جــنگ؛
از تانک "مرکــاوا" تا امــواج voa.
از خطــوط مــقدم جــنـگ ســخـت در عــراق و افــغانـستان و سوریــه؛
تا پـیچ‌ در پــیچ و هزار لــایه‌های جــنگ نـیمه ســخت با موســاد و سیـا و MI6؛
تا گستــره‌ی جــهانی جنگ نــرم، حتی در خانــه‌هــایمان!
.....
و مـن و تــو و مــا، در کجای این نبـــرد نامـتقارن ایــستــاده‌ایم؟
خودم را و خـودت را و خـودمان را بازیابیم.
آنهـایی که خــود را پــیدا کردند، خــوش به سعادتـــ دنــیا و آخرتـشان،
و خوشـ به لــیاقتــشان بــرای سربازی آقایـــشان در آخرالزمان.
آنهایی هــم کــه نــه...
...
مــن و تــو و مــا، در کـــجای ایــن نــبرد نامــتقــارن ایستــاده‌ایم؟

نظریات فرهنگی امام خمینی

يكشنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳ ق.ظ

نظریات فرهنگی امام خمینی(ره):در اندیشة امام راحل (ره)، فرهنگ از گستره‌ای عمیق برخوردار استنظریات فرهنگی امام خمینی(ره):در اندیشة امام راحل (ره)، فرهنگ از گستره‌ای عمیق برخوردار است که در حوزة آن، همه رفتارها و نگرش‌ها تعریف می‌شوند.اگرچه فرهنگ در اصطلاح خود، به مجموعة سنن و آداب و رسوم یک جامعه اطلاق می‌شود؛ اما در نگرش امام راحل(ره)، فرهنگ اسلامی فراتر از تعاریفی است که تاکنون از سوی دانشمندان و علما بیان شده است.
امام(ره) فرهنگ را کارخانه آدم‌سازی می‌داند:

مقاله فرهنگی،نظریات فرهنگی امام خمینی


«فرهنگ یک کارخانه آدم‌سازی است… فرهنگ سایه‌ای است از نبوت.»
)صحفیة نور، ج ۶، ۲۳۶ـ۲۳۷(

بدین‌ترتیب، امام راحل (ره)، با این نگرش عمیق از فرهنگ اسلامی، اهدافی را برای آن ترسیم فرمودند که در نوعِ خود قابل توجه و اهمیت است:
۱- تضمین استقلال جامعه
۲- معرفی صحیح احکام اسلام
۳- مبارزه تا نفی کامل فرهنگ کفر
۴- خود‌باوری در سایه فرهنگ
۵- اصلاح ساختار نظام تربیتی
۶- مقابله با تهاجم فرهنگی
هر کدام را توضیحی هست که در ادامه خواهد امد
اما
‌راه‌بردها و شیوه‌های تحقق اهداف فرهنگی از دیدگاه حضرت امام(ره)، باید به‌عنوان یک دستورالعمل مستمر و دائمی به‌کار گرفته شود.
تعلل در هر زمینه‌ای می‌تواند بر اهداف فرهنگی جامعه خدشه وارد نماید. از این جهت، هدف فرهنگی منهای راه‌برد فرهنگی، قابل تعقیب و دسترسی نخواهد بود.
مهم‌ترین راه‌بردهای فرهنگی از نظر امام‌خمینی(ره) را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- قطع وابستگی فرهنگی
۲- دفاع همه‌جانبه از ارزش‌های دینی
۳- تحول فرهنگی
۴- حضور مؤثر حوزة علمیه و روحانیت
۵- توجه به مراکز آموزشی و تبلیغی
۶- مشارکت فعال زنان
۷- توجه به جوانان و مشکلات آنان
۸- مبارزه با رفاه‌طلبی
برای این استراتژی های هشت تایی که عرض کردم هم توضیحاتی هست که به امید حق خواهم نوشت:
۱ تضمین استقلال جامعه امام راحل(ره)، مهم‌ترین راه تضمین استقلال یک ملت و رهایی کامل آن از دام شیطنت دشمنان را، اصلاح و استقلال فرهنگ آن ملت می‌داند:
«قضیة تربیت یک ملت به این است که فرهنگ آن ملت، فرهنگ صحیح باشد.» صحیفة نور، ج۷، ص74
«ملت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان،اگر بخواهد از دام شیطنت‌آمیز قدرت‌های بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند، چاره‌ای جزاصلاح فرهنگ و استقلال آن ندارند.» همان، ج ۱۵، ص ۲۶۷
به‌طوری‌ که ملاحظه می‌شود،
تربیت صحیح از نظر امام راحل(ره)، بدون توجه جدی به فرهنگ اسلامی و شناسایی خطر هجوم فرهنگ بیگانه و انحرافات ناشی از آن، امکان‌پذیر نیست.
فلذا
تا وقتی که یک ملت ویژگی‌های استعمار و فرهنگ‌های وارداتی را نشناسد، هرگز از دام شیاطین رها نخواهد شد.
لذا
آن‌چه که نظام تربیتی صحیح را تضمین می‌کند و در نهایت راه نفوذ سلطه‌گران را می‌بندد، فرهنگ سالم و آدم‌ساز اسلام است.
2معرفی صحیح احکام اسلام یکی از اهداف مهم در دفاع فرهنگی، ایجاد زمینه‌های سالم و مساعد به منظور عرضه و معرفی احکام اسلام است تاانسان‌ها در جوامع مختلف بتوانند بدون ابهام و پیرایه‌های غرض‌آلود اسلام رابشناسند:
«ما موظفیم ابهامی را که نسبت‌به اسلام به‌ وجود آوردند، برطرف سازیم. تا این ابهام را از اذهان نزداییم، هیچ کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. ما باید خود و نسل آینده را وادار کنیم و به آن‌ها سفارش کنیم که نسل آتیة خویش را نیز مأمور کنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء چندصدساله نسبت‌به اسلام در اذهان حتی بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ما پیدا شده، رفع کنند… شما بایدخودتان را، اسلام‌تان را، نمونه‌های رهبری و حکومت اسلامی را، به مردم دنیا معرفی کنید؛ مخصوصاً به گروه دانشگاهی و طبقة تحصیل‌کرده.» ولایت فقیه، ص ۱۱8باید این واقعیت را پذیرفت که یکی ازعوامل گرایش جوانان، به‌ویژه دانشگاهیان، به فرهنگ بیگانه و افکار انحرافی، بی‌جواب‌ ماندن سؤالات و شبهاتی است که در ذهن آنان ایجاد می‌شود. امام راحل(ره)، اعتقاد راسخ دارند که اگراحکام اسلام به‌ طور منطقی و درست عرضه شوند، دانشگاهیان با آغوش باز از آن استقبال خواهند کرد:
«دانشجویان چشم‌شان باز است. شما مطمئن باشید اگر این مکتب را عرضه نمایید و حکومت اسلامی را، چنان‌که هست، به دانشگاه‌ها معرفی کنید، دانشجویان از آن استقبال خواهند کرد.» ولایت فقیه، ص ۱۱۸
۳ مبارزه تا نفی کامل فرهنگ کفربنا به شواهد مستدل قرآنی و روایی و تجربة تاریخ، تقابل بین فرهنگ کفر و ایمان، امری بدیهی و آشکار است. مسلمانان چه بخواهند و چه نخواهند، درمیدان مبارزه حضور دارند و اگر به خود نیایند و ضربه به جبهة کفر وارد نکنند،قهراً باید ضربات پی‌در‌پی جبهة کفر را دریافت کنند و این واقعیتی است که جای هیچ انکار و حتی تردید در آن وجود ندارد. به همین دلیل، امام راحل(ره) معتقد بودند که در عرصة فرهنگ، ما باید به جای قبول ضربه از دشمن، نخستین ضربه را وارد کنیم و از طرفی اعتقاد داشتند که اسلام به‌ دلیل غنای فرهنگی، سرانجام پیروز میدان است.
به‌طور کلّی امام راحل(ره) در زمینة فرهنگی عمیقاً به مبانی زیر پای‌بند بودند:
الف جهان تشنة فرهنگ اسلام است امامراحل(ره) معتقدند که اسلام به‌‌ دلیل غنای ذاتی و هماهنگی با فطرت انسان‌ها،مورد توجه همة جوامع بشری است؛ به‌عبارت دیگر همگان تشنة اسلام ناب هستند و این احساس نیاز، زمانی مشخص‌تر ظاهر می‌شود که حرکتی فراگیر علیه قدرت‌های باطل از سوی مسلمانان آغاز شود؛ به‌ طوری‌ که فرمودند:
«امروز جهان تشنة فرهنگ اسلام ناب محمد(ص) است و مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی، رونق و زرق و برق کاخ‌های سفید و سرخ را از بین خواهند برد. جنگ ما، جنگ عقیده است وجغرافیا و مرز نمی‌شناسد و ما باید در جنگ اعتقادی‌مان، بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به‌ راه اندازیم.» صحیفة نور، ج ۲۰، ص ۲۳۵
ب انتقال تجربه انقلاب اسلامی به جهان امام راحل(ره) با اعتقاد به این که جهان امروز تشنة فرهنگ اسلام است، انتقال تجربة انقلاب اسلامی و شیوة مبارزه با دشمن را برای ملت‌های دربند، شکوفه‌های پیروزی قلمداد کرده و فرمودند:
«ما به تمام جهان، تجربه‌های‌مان را صادر می‌کنیم و نتیجة مبارزه و دفاع با ستمگران را، بدون کوچک‌ترین چشم‌ داشتی،به مبارزه راه حق انتقال می‌دهیم و مسلماً محصول صدور این تجربه‌ها، جز شکوفه‌های پیروزی و استقلال و پیاده‌شدن احکام اسلام برای ملت‌های دربند نیست. روشن‌فکران اسلامی همگی با علم و آگاهی باید راه پرفراز و نشیب دگرگون‌ کردن جهان سرمایه‌داری و کمونیسم را بپیمایند و تمام آزادی‌خواهان باید با روشن‌بینی و روشن‌گری، راه سیلی‌زدن برگونة ابرقدرت‌ها، و قدرت‌ها خصوصاً آمریکا را بر مردم سیلی‌ خوردة کشورهای مظلوم اسلامی و جهان سوم ترسیم کنند.» همان، ج۲۰، ص۱۱۸
ج قدرت برتر اسلام
امام راحل(ره) اعتقاد دارند در تقابل کفر و ایمان، قدرت برتر، اسلام است، و در این توانایی هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند. به همین دلیل در کمال صراحت واطمینان فرمودند:
«من با اطمینان می‌گویم اسلام،ابرقدرت‌ها را به خاک مذلت می‌نشاند. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدودة خود رایکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد.» همان، ج۲۰، ص۱۱۸
د احیای هویت مسلمین و محرومین جهان
امام راحل(ره) با علم به توانایی اسلام در ادارة جوامع بشری، احیای هویت اسلامی وسرمایه‌گذاری در این زمینه را از وظایف جمهوری اسلامی ایران می‌داند:
«من به‌ صراحت اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود، برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه‌طلبی و فزون‌طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب رانگیرد.» صحیفة نور، ج ۲۰، ص ۲۳۸
بدین‌ترتیب امام‌خمینی(ره) در جنگ عقیده، معتقد به مرز جغرافیایی نیست و مبارزه را لازمة عرضه و ظهور اسلام در صحنه‌های بین‌المللی می‌داند. فلذا یکی از اهداف برائت ازمشرکین در مراسم سیاسی عبادی حج را تبلور قدرت متراکم جهان اسلام می‌داند و بهپیروزی اسلام بر فرهنگ کفر و شرک امیدوار است:
«ما با اعلام برائت از مشرکین،تصمیم بر آزادی انرژی متراکم جهان اسلام داشته و داریم و به یاری خداوند بزرگ و بادست فرزندان قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت.» همان، ص ۱۱۸
امام راحل(ره) به هنگام ترسیم اهداف عالی اسلام، آن‌چه را که وظیفة خود می‌داند، باصراحت عمل می‌کند و در این ره‌گذر به واکنش‌های منفی یا تعبیرهای نادرست دشمنان اعتنایی ندارد؛ به‌طوری‌که فرمودند:
«در سیاست خارجی و بین‌المللی اسلامی‌ مان بارها اعلام کرده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و کم‌کردن سلطة جهان‌خواران بوده وهستیم؛ حال اگر نوکران آمریکا، نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر امپراطوری بزرگ می‌گذارند، از آن باک نداریم و استقبال می‌کنیم.» همان، جلد۲۰، ص۲۳۲

ه عدم سازش با ظالمان
از آن‌ جاکه هدف‌گیری‌های امام راحل(ره) در همة زمینه‌ها، منبعث از قرآن و سیرة انبیاء وائمه معصومین(ع) است، لذا ایشان سازش‌ناپذیری با ظلم و ابرقدرت‌های فاسد را میراث گران‌بهای انبیاء دانسته و می‌فرماید:
«آن‌هایی که به ما اشکال می‌کنند که شما چرا سازش نمی‌کنید با این‌ قدرت‌های فاسد، آن‌ها از باب این‌که همه چیز رابا چشم مادی ملاحظه می‌کنند… آن‌ها نمی‌دانند انبیای خدا چه رویه‌ای داشتند، باظالم چه‌طور برخورد می‌کردند، یا می‌دانند و خودشان را به کری و کوری می‌زدند.سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است؛ سازش با ابرقدرت‌ها، ظلم بر بشر است. آن‌هاییکه به ما می‌گویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور.» صحیفة نور، ج ۱۹، ص ۱۹ـ ۲۰امام(ره)معتقدند که مسلمانان و محرومان جهان یا باید سیلی از ابرقدرت‌ها دریافت کنند یا این‌که باید به آنان سیلی بزنند و راه سیلی زدن به ابرقدرت‌ها را نیز به دیگران بیاموزند.بر این اساس، امام راحل(ره) در همین‌باره فرمودند:
«من به تمام دنیا با قاطعیت اعلام می‌کنم که اگر جهان‌خواران بخواهند در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل همة دنیای آنان خواهیم ایستاد و تانابودی تمام آنان، از پای نخواهیم نشست؛ یا همه آزاد می‌شویم و یا به آزادی بزرگ‌تری(که شهادت است) می‌رسیم. در هر حال پیروزی و موفقیت با ماست.» همان، ج۲۰، ص۱۱۸
امام راحل(ره) که همواره عشق به اسلام و شور حماسه وفداکاری در قلب و روح آسمانی‌اش می‌جوشید، دربارة خود چنین فرمود:
«من خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حق و فریضة دفاع از مسلمانان آماده نموده‌ام و در انتظار فوز عظیم شهادتم. قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها و نوکران آنان مطمئن باشند که اگر خمینی یکه و تنها هم بماند، به راه خود که راه مبارزه با کفر و ظلم و شرک و بت‌پرستی است، ادامه می‌دهد و به یاری خدا در کنار بسیجیان جهان اسلام،‌ این پابرهنه‌های مغضوب دیکتاتورها، خواب راحت را از دیدگان جهان‌خواران و سرسپردگانی که به ستم وظلم خویشتن اصرار می‌نمایند، سلب خواهد کرد.» صحیفة نور، ج۲۰، ص۱۱۳
۴ خود‌ باوری در سایه فرهنگ
اصولاًخصیصة خودباوری و اعتماد به‌ نفس، که اساس استقلال کشور راتشکیل می‌دهد، در حوزة فرهنگ یک جامعه تبلور می‌یابد. انسان تا خود را باور نکند، هرگز به استعداد و توانمندی‌های ذاتی خود اطمینان پیدانمی‌کند و به‌دلیل عدم اعتماد به خود، جرأت و جسارت دست‌یازی به کارهای عظیم راندارد و ادامه زندگی و پیشرفت را، تنها با تکیه بر دیگران می‌داند.
کشورهای استکباری نیز به‌ منظور غارت منافع کشورهای جهان سوم، همواره با تبلیغات گستره بهآنان القا کرده‌اند که بدون وابستگی و کمک کشورهای قدرتمند، قادر به ادامة حیات نیستند. درواقع این کشورها روحیة اعتماد‌به‌‌نفس را از کشورهای عقب‌نگه‌ داشته‌ شده گرفته،آن‌ها را مرعوب فرهنگ و تمدن خویش ساخته‌ اند. اگر فرهنگ یک جامعه نتواند هویت ازدست‌ رفته و حس اعتماد و خودباوری را در دل و جان مردم خود بدمد، هیچ‌ گاه هیبت و نخوت قدرت‌های بزرگ درهم شکسته نخواهد شد و وابستگی و اسارت، همواره میراث ملی و فرهنگی کشورهای ضعیف را به‌یغما خواهد برد امام راحل(ره) فرمودند:
«فرهنگ، اساس ملّت است؛ اساس ملّیت یک ملت است؛ اساس استقلال یک ملّت است و لهذا آن‌ها کوشش کرده‌اند که فرهنگ ما را استعماری کنند… با تبلیغات خودشان ماها را ترساندند که از خودمان می‌ترسیدیم؛ به خودمان اعتماد نداشتیم. اگر یک کسی مریض می‌شد، می‌گفتیم باید برود خارج؛ درصورتی‌که طبیب داشتیم… باید ارتش ما را خارجی‌ها اداره کنند؛ باید نفت‌مان را خارجی‌ها بیایند اداره کنند… مغزهای ما را شست‌وشو کردند. اعتمادبه‌نفس را از بین بردند.» همان، ج۶، ص۴۰
۵ اصلاح ساختار نظام تربیتی
یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی در حوزة فرهنگ، اصلاح نظام تربیتی بر اساس مبانی و اصول اعتقادی اسلام است؛ زیرا برنامه‌ریزی در محیط بستة خانواده یا مدرسه، به هر میزان که خوب و مفید باشد، در صورت بروز ناهنجاری‌ های فرهنگی یا نفوذپذیربودن فرهنگ جامعه در برابر هجوم فساد و ابتذال اخلاقی، از داخل و خارج، همة تلاش‌های تربیتی به‌هدر خواهد رفت.
فرهنگ،گسترة همه اعتقادات و نگرش‌ها و رفتار فردی و جمعی افراد یک ملّت است.
و به همین دلیل، درجهان‌ کنونی دشمنان برای تهاجم به کشوری، فرهنگ آن کشور را بهترین بستر برای اجرای اهداف خود می‌دانند و پیش از هر اقدام نظامی در مرزهای جغرافیایی آن کشور، مرزهای فرهنگی آن را مورد یورش قرار می‌دهند.بدین‌ترتیب، فرهنگ همانندرودخانه‌ای است که آب آن از مجاری مختلف به حوض منازل افراد می‌رود.
اگر آب اینرودخانه گل‌آلود شد، تنها با تصفیه و پالایش آب حوضچه‌های منازل، مشکل حل نمی‌شود.باید علّت آلوده‌شدن آب رودخانه را پیدا کرد و درصدد رفع آن برآمد. هر انسانی دوستدارد که فرزندان جوان و نوجوانش درست تربیت شوند و از لغزش‌ها و خطاهای فاحش به‌ دورباشند.تحقق این امر تنها به این نیست که در همه حال مراقب فرزندان باشیم؛ که این کار نه ممکن است و نه مفید.
باید ریشه‌های فساد را قطع کرد و راه نفوذ اندیشه‌های ناصواب و ویران‌گر را بست و این مأموریت بزرگ به‌عهدة‌ فرهنگ جامعه است که با تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی جوانان سد محکمی در برابر امواج تهاجم دشمن برپا سازد.
بنابراین تنها با فراگیرکردن مبانی اعتقادی و ارزش‌های اخلاقی در فرهنگ جامعه می‌توان سلامت افراد آن، به‌‌ویژه جوانان را تضمین کرده و از اسارت انواع وابستگی‌ ها رهای‌شان ساخت. درد امروز جوامع، وابستگی روحی وخود باختگی در برابر بیگانگان است، و تنها دین‌باوری است که انسان رااز وابستگی به غیر خدا و خودباختگی نجات می‌دهد.
امام راحل(ره) در همین ‌باره فرمودند:
«ما یک وابستگی روحی پیدا کردیم، این وابستگی روحی از همة چیزها برای ما بدتر است.» صحیفة نور، ج ۷، ص ۲۵
هم‌چنین ایشان اولین گام در راه احیای فرهنگ، اصلاح نظام تربیتی جامعه وتضمین تحقق برنامه‌های اسلامی را ریشه‌ کن‌ کردن همة عوامل فساد می‌داند:
«اولین اقدام این است که همة‌عوامل فساد و مهم‌تر این‌که همة انگیزه‌های فساد در زمینه‌های اجتماعی واقتصادی وسایر زمینه‌ها با کمال جدیّت باید ریشه‌کن شود.» همان، ج ۳، ص ۴۷

۶ مقابله با تهاجم فرهنگی
ملّت‌ها را از تبادل فرهنگی بین یکدیگر، گریزی نیست و هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای کشورش را به روی ملّت‌های دیگرببندد؛ اما امروزه به‌دلیل انحصار وسایل ارتباطات و فن‌‌‌آوریدر کشور‌های پیشرفته، این روند، به جریانی یک‌ سویه بدل شده است. استکبار جهانی به قصد نابودی هویت ملی و فرهنگی واستقلال کشورهای جهان سوم، به‌ویژه جهان اسلام، وارد میدان شده است و با در اختیارداشتن ابزارهایی نظیر ماهواره، حملات بی‌امان خویش را، هر آن توسعة بیش‌تر می‌دهد.
چاره‌ اندیشی برای دفع این خطر، خصوصاً برای جمهوری اسلامی که در نوک پیکان حملة دشمنان قرار دارد، امری ضروری و حیاتی است.
در جوهرة‌ تفکر امام‌خمینی(ره)، کار اصلی مقابله با تهاجم نیست؛ حملة‌ مستمر و مداوم به همة ارکان وجودی استکبار جهانی،ویژگی اصلی و برجستة‌ این اندیشه است.
آن بزرگوار خود در دوران عمر گران‌مایه‌اش چنین عمل کرد و قدرت افسانه‌ای استکبارجهانی را در هم شکست و شجاعانه می‌فرمود:
«دست آمریکا و سایر ابرقدرت‌ها تا مرفق به خون جوانان ما و سایر مردم مظلوم و رزمنده فرو رفته است. ما تا آخرین قطرة‌ خون خویش با آنان شدیداً می‌جنگیم؛ چرا که ما مرد جنگیم. ما انقلاب‌مان رابه تمام جهان صادرمی‌کنیم؛ چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله الاّالله و محمد رسول‌الله(ص) بر تمام جهان طنین نیفکند، مبارزه هست و تا مبارزه در هرکجای جهان علیه مستکبرین هست، ما هستیم.» صحیفة نور، ج۱۱، ص۲۲۶
مصلحت‌گرایی و مماشات، یا نرمش از موضع ضعف، هیچ‌‌گاه در تفکر فرهنگی امام راحل(ره) جایی پیدا نکرد و ایشان همواره با لحن عتاب‌آمیز و نهیب ملکوتی خویش، زلزله بر کاخ‌های ستمگران و جهان‌خواران می‌افکند:
«قدرت‌ها و ابرقدرت‌ها بدانند که ما تا آخرین نفر و تا آخرین منزل و تا آخرین قطرة خون برای اعلای کلمه‌ الله ایستاده‌ایم و بر خلاف میل تمامی آنان، حکومت نه شرقی ونه غربی را در اکثر کشورهای جهان پایه‌ریزی خواهیم نمود.» همان، ج۲۰، ص۶۱
امام راحل(‌ره) با اعلا م روشن اهداف انقلاب اسلامی و هجوم به دنیای کفر و استکبار، آنان را در لاک خود فروبرد. عدم درک بیانات پیامبر گونة امام راحل(‌ره) و ندانستن شیوة‌ مقابله با‌ آن،‌ابرقدرت‌‌ها را در‌موضع انفعال و سردرگمی قرار داد؛ به‌طوری‌که با همة امکانات مادی و تکنولوژی، در برابر حملات فرهنگی امام راحل(ره) ایستادند؛ غافل از این‌‌که مرز نفوذ پیام الهی امام(ره)، دل‌های تشنة حق و عدالت است.
گوشه ای ازخاطرات دیدگاه امام (ره) در مورد مسائل فرهنگی
مقدم در ادامه با بیان خاطره ها از امام(ره) به نقل از آیت الله توسلی گفت؛« آقای توسلی نقل می کنند که من خدمت امام خمینی (ره) رسیدم. گفتم به یکی از جوانان به شکلی اعتراض کرده اند و گفته اند چرا شلوار لی پوشیده ای. امام (ره) ناراحت شدند و فرمودند به اینها چه ربطی دارد که کسی چه چیزی می پوشد. امام خمینی (ره) می گفت مگر من وکیل و وصی مردم هستم که آنها چه لباسی را می پوشند و چه رنگی را انتخاب می کنند. اینها مسائل شخصی افراد است. ما این مساله را در خانواده امام خمینی(ره)، هم می بینیم. خانواده امام (ره) خانواده ای بسیار راحت، روشن و آگاه هستند.»
وی افزود؛ «حاج حسن آقا نکته ای را اشاره کردند که فرق میان اسلام امام(ره) با اسلام برخی آقایان در دو نکته بود. امام خمینی (ره)، اسلام را به صورت مجموعه ای هماهنگ مطرح می کردند. ایشان به کاریکاتور و عکس مثال زدند. کاریکاتور عکسی نامتناسب از واقعیت است. نگاه امام(ره) به اسلام نگاهی هماهنگ بود، نه کاریکاتوریزه. اما متاسفانه پاره ای از آقایان فقط بخشی از اسلام را پررنگ و از بقیه غفلت می کنند. ما در مواقعی نسبت به چند مو که از روسری بیرون می آید حساسیت نشان می دهیم، اما نسبت به فقر عمومی حساسیتی نشان نمی دهیم، این اسلام کاریکاتوری است. غیبت کردن را مهم نمی دانیم اما برخی چیزهای دیگر را مهم می دانیم. به تعبیر امیرالمومنین(ع) نباید اصل را رها کنیم و به فروع بپردازیم.»
وی همچنین خاطرنشان کرد؛«حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در تبیین دیدگاه های امام(ره) می گفتند که در نگاه امام(ره)ایشان میان سنت های دینی و سنت های بومی خلط نمی کردند. در جامعه ما خیلی از سنت ها، سنت های بومی است. مثل چادر. چادر به اسلام ربطی ندارد. آنچه اسلام بر آن تاکید می کند پوشش است. چادر سنت بومی ماست. ما چون اینها را با هم خلط کرده ایم نتیجه این می شود که ممکن است یک خانم که پوشش مناسب اسلامی داشته باشد، اگر چادری سرش نبود فکر کنیم پوشش ندارد.» مقدم در ادامه با بیان خاطره ای دیگر از امام راحل به نقل از یکی از دوستانش گفت؛ «یکی از دوستان ما می گفت ما در پاریس خدمت امام خمینی (ره) رفتیم. یکی از این خانم ها آمد مانتو و روسری داشت. از امام(ره) پرسیدند که آیا این حجاب ایراد دارد. امام نگاهی کردند و گفتند نه، حجاب شما اسلامی است. امام(ره) میان سنت قومی و دینی تفکیک قائل می شدند. متاسفانه خیلی از سنت های ما سنت های فرهنگی - قومی است، اما با سنت های دینی مخلوط شده است. اگر یک کسی هم خواست اینها را از هم جدا کند، فریاد وااسلاما بلند می شود.»
این عضو مجمع روحانیون مبارز اضافه کرد؛ «امام(ره) در ابتدا درباره مساله شطرنج و موسیقی دو کار بزرگ انجام داد که برای برخی از متدینین خیلی سخت بود. این رسالت بزرگی است که بر روی دوش دینداران و به خصوص روحانیون آگاه و فرهیخته است که نترسند. دینداران ما باید با سنت هایی که بومی است، اما می خواهند آن را با عنوان سنت دینی به خورد جامعه بدهند، برخورد کنند. این مسائل جامعه را دارد خفه می کند.» مقدم در ادامه این گفت وگو ابراز عقیده کرد؛ «در طول سال ها وضعیت حجاب در میان جوانان ما بهتر نشده است، چرا که در آنجا با آگاهی و آزادی به سمت پوشش و حجاب می روند و ما در این جا می خواهیم با زور این کار را انجام دهیم. منظور من از آزادی، آزادی لیبرالیستی نیست. اما این نوع برخوردها که با جوانان مشکلی را حل نمی کند، بلکه بدتر می شود.» وی با تاکید بر اینکه باید با مسائل، فرهنگی برخورد کرد، افزود؛« فرزندانمان باید ببینند در رادیو، تلویزیون، روزنامه و... کسی دروغ نمی گوید. اما وقتی که از برخی تریبون ها به راحتی مسائلی خلاف واقع منتشر می شود قطعاً تاثیر منفی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین مقدم، در تبیین نگاه حضرت امام (ره) نسبت به مقوله آزادی یادآورشد؛« بر این باورم که از مجموعه نوشته ها و گفته های امام(ره) می توان دریافت تلقی امام(ره) از آزادی به شناخت فرهنگی دینی و اسلامی که از انسان دارد، بازمی گردد. انسان در نگاه قرآن موجودی است که آزاد آفریده شده است. وظیفه و رسالت انسان این است که فقط بندگی حق را پذیرا باشد و هیچ قید و بندی جز عبودیت و بندگی حق و خدا بر انسان سایه نیفکنده است.»
این عضو مجمع روحانیون مبارز با تاکید بر اینکه انسان آزاد آفریده شده و هیچ قید و بندی بر او قرار نگرفته، افزود؛ «طبیعتاً این انسان فقط و فقط در برابر خداوند پاسخگوست و در برابر او مسوولیت دارد؛ لذا هیچ محدودیت و استیلایی بر انسان وجود ندارد که بخواهد آزادی انسان را محدود کند.» معاون بین الملل دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)خاطرنشان کرد؛ «قوانین در جوامع، حوزه آزادی ها را در ارتباط با انسان ها مشخص می کنند. دین متکفل معنوی و اجتماعی انسان است. قوانینی که آورده همه در جهت این است که به هدف تربیتی برسند. اما برخی از افراد تصور می کنند دین اساساً در مقابل آزادی ها است، البته شاید بیشتر آزادی های اجتماعی مورد نظر آنها باشد.» وی همچنین با بیان اینکه سرنوشت اجتماعی- سیاسی انسان ها به خودشان واگذار شده است، افزود؛ «بر این اساس از همان آغازی که امام (ره) طلیعه رهایی مردم را از حکومت دیکتاتوری شاه دیدند، تاکید کردند که جمهوری اسلامی. ایشان در عین حال که اسلام را به عنوان مکتب و اعتقاد مردم می دید، اما نگاهشان به اسلامی بود که بر پایه جمهوریت قرار داشت و در تقابل با آزادی و حق تعیین سرنوشت جامعه نبود بلکه با آن سازگاری داشت، لذا در قانون اساسی مشاهده می کنیم تمام مولفه های مردم سالاری، مانند حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه برای همه انسان ها در تمام مراحل در نظر گرفته شده است.» مقدم همچنین یادآورشد؛ «عده ای روی حکومت و دولت اسلامی تاکید می کنند، به لحاظ اینکه قائل به حضور مردم نیستند و در واقع انتخاب و آزادی سرنوشت را برای مردم به عنوان یک حق نمی بینند، امام خمینی (ره) در عین اسلامیت نظام سعی می کرد جمهوریت نظام را هم قربانی نکند و این دو را در کنار یکدیگر مطرح می کردند.»
مقدم در ادامه با اشاره به جایگاه قوانین اولیه و ثانویه در فقه اسلامی اظهار داشت؛« امام(ره) پدیده ای را در فقه مطرح کرد با این عنوان که پاره ای از احکامی که حکومت اسلامی در پرتو مصالح و مفاسد وضع می کند به دیگر احکام اسلامی ارجحیت دارد و این طور نیست که قوانین اولیه اسلامی دست و پای جامعه را ببندد.»
وی خاطرنشان کرد؛ «نگاه امام(ره) در ارتباط با حکومت داری، نگاهی کاملاً مترقی است. هیچ گاه امام خمینی (ره) نیامده جامعه را محدود و محصور به قوانین فقهی گذشته کند. گفته در مواردی که حکومت تشخیص می دهد که این قانون برتری دارد چون مصلحت جامعه آن را ایجاب می کند حکمی می تواند تغییر پیدا کند یا حکمی متوقف شود و یا حکم دیگری جایگزین آن شود. این نگاه ویژه امام(ره) است که با دیگر رویکردها فرق می کند، نگاه فقهی امام(ره)، نگاهی پویاست.»
مقدم همچنین با یادآوری فرمایشات امام (ره) مبنی بر اینکه احکام فقهی با در نظر گرفتن دو عنصر زمان و مکان باید اجتهاد شود، تاکید کرد؛ «بسیاری از فقیهان ما خود را به زمان خاصی محدود کرده اند و این امر مشکلاتی را ایجاد می کند.
حال اینکه باید دید هر حکمی در چه شرایطی صادر شده است. مساله زمان و مکان از نظر امام (ره) به عنوان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادها و استنباط ها مطرح شده و به خاطر همین بود که نگاه فقهی امام خمینی (ره)، از دیگر نگاه های فقهی متمایز بود. آرای فقهی امام خمینی (ره)، هیچ گاه مانعی در روند نظام حکومتی نشد.»
این عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد؛ «امام(ره) به آزادی قائل بودند و آزادی را در عرصه سیاسی اجتماعی باور داشتند.
امام خمینی (ره)، معتقد بودند این رای مردم است که پایه و اساس است، لذا حکومت در نگاه ایشان، حکومت جمهوری اسلامی بود. برخی افراد مردم را ابزاری برای قدرت خودشان می خواهند؛ از این رو به جمهوری به آن معنا باور ندارند. آنچه برای امام خمینی(ره) مطرح بود این بود که ما وکیل و وصی مردم نیستیم.»

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۱۲/۲۴
مجید یارگیو

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
هاست